Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
   BĚŽNÝ TÝDEN
Středa
mše svatá
17:15; 16:45 růženec , 17:15 Arnolec
Pátek
mše svatá
17:15; 16:45 růženec
první pátek v měsíci adorace
Neděle
mše svatá
9:15
každou 1 neděli v měsíci v 15:00 požehnání
   VELIKONOCE
Květná neděle
mše svatá
9:15
žehnání ratolestí
Zelený čtvrtek
mše svatá
asi 17:15
Velký pátek
obřady
asi 17:15
ve 20:00 křížová cesta od hájenky (dle počasí)
Bílá sobota
noční vigílie
asi 18:30
Neděle zmrtvíchvstání
mše svatá
9:15
Boží hod velikonoční, žehnání pokrmů
Červené pondělí
mše svatá
9:15;
.
   POUTNÍ MŠE SVATÉ
Nadějov
mše svatá
asi 9:30
kaple Sv. Florián (kolem 4. května)
Stáj
mše svatá
asi 9:30
kaple Sv. Jan Nepomucký (kolem 16. května)
Zhoř
mše svaté
9:15 a 11:00
kostel Sv. Markéta (kolem 13. července)
Nadějov
mše svatá
asi 9:30
kaple Sv. Václav (kolem 28. září)
Arnolec
mše svatá
asi 9:30
kaple Sv. Vendelín (kolem 20. října)
.
   VÁNOCE
24. prosince
mše svatá
asi 16:00
25. prosince
mše svatá
9:15
Hod Boží vánoční
26. prosince
mše svatá
asi 9:15
 
28. prosince mše svatá
asi 17:15
sv. Mláďátka betlemská
30. prosince mše svatá
asi 9:15 svátek svaté rodiny
31. prosince
mše svatá
asi 15:00
 
   NOVÝ ROK
1. leden
mše svatá
9:15  
6. leden mše svatá
asi 9:15 nebo 17:15  
 
Jedná se o obecné informace z obecně předpokládanými časy bohoslužeb. Je třeba sledovat ohlášky, které jsou na stránkách umisťovány s týdením předstihem.

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu