Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety

RUBRIKA KRONIKÁŘE OBCE ZHOŘ a FARNOSTI ZHOŘ p. JINDŘICHA COUFALA

Historie betlémů ve Zhoři (vyvěšeno dne 14.1.2016) článek zde
Partyzáni ve Zhoři (vyvěšeno dne 24.4.2015) článek zde
Hudba dobrovolného hasičského sboru ve Zhoři (vyvěšeno dne 20.3.2015) článek zde
Mládežnické spolky ve Zhoři (vyvěšeno dne 5.3.2015) článek zde
Složitá historie zhořského hřbitova (vyvěšeno dne 25.2.2015) článek zde
Oprava kostela 1998 (vyvěšeno dne 25.2.2015) článek zde
Vyzva Jihlavských listů (vyvěšeno dne 25.2.2015) článek zde
Vzpomínka na P. Josefa Toufara (vyvěšeno dne 25.2.2015) článek zde
Historické fotografie (vyvěšeno dne 25.2.2015) článek zde
Drobné architektonické prvky ve farnosti Zhoř (vyvěšeno dne 25.2.2015) článek zde
Farnost zhořská historie a památky (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
Jihlavské listy - Toufar (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
Klusáěkové a Cebransti (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
Památné zvony ve Zhoři (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
Seznam publikovaných članků a rozhovorů (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
POLENSKO - nabídky članků a publikací (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
Biskupske vizitace ve farnosti zhořske (vyvěšeno dne 15.12.2014) článek zde
Změna duchovní správy ve farnosti Zhoř (vyvěšeno dne 18.9.2014) článek zde
Historie obce Zhoř a farnosti Zhoř - při příležitosti 150. výročí obnovení farnosti (vyvěšeno dne 18.6.2009) článek zde

 

HISTORIE FARNOSTI ZHOŘ

Historii zhořské farnosti lze rozdělit do dvou částí. První období je datováno od doby osidlováním kraje až do doby, kdy farní obec zakoupil ke svému panství Jan Chroustenský z Malovar. To bylo asi v polovině 16. století, tehdy byla zhořská farnost přifařena k Měřínu. Druhé období začíná po roce 1623, kdy byl majetek zkonfiskován a přešel pod brtnické panství Collaltů. V roce 1669 byla farnost přifařena k nově ustanovené farnosti Bohdalov. V roce 1765 byla zřízena ve Zhoři farní lokálie podřízena Bohdalovu. V roce 1784 byla tato lokálie osamostatněna a roku 1859 povýšena na farnost, která trvá dosud.
   Farnost patřila původně třebíčskému klášteru a později jeho měřínskému probošství, ve 14. století děkanství tasovskému. Po obnovení lokálie v roce 1765 pak děkanství měřínskému a po reorganizaci církevní správy od roku 1952 patří do děkanství jihlavského. Původně do farnosti patřili obce Zhoř, Nadějov, Stáj, Jamné, Rybné a osada Lipina. Po ustanovení farní lokálie Jamné byla tato obec i se sousední Rybnou vyčleněna ze zhořské farnosti. Od roku 1990 do roku 2004 byla zhořská farnost spravována knězem, který sídlil v Lukách nad Jihlavou.
Ve farnosti a v přifařených obcích jsou kaple a kostel zasvěceni těmto svatým: kostel ve Zhoři sv.Márkétě, kaple v Nadějově sv. Václavu a sv. Floriánu, kaple ve Stáji sv. Janu Nepomuckému a kaple v Arnolci sv. Vendelínovi. O životě těchto svatých se více dozvíte zde:
:: sv. Markéta, :: sv. Václav, :: sv. Jan Nepomucký,
:: sv. Florián, :: sv. Vendelín

 

SEZNAM KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE ZHOŘSKÉ FARNOSTI
P. František Stejskal
první kaplan po založení lokálie v roce 1765, přeložen do Opatovic v roce 1766
P. Jan Bernard
začal působit v roce 1766 a v roce 1769 byl přeložendo Kněžic
P. Jan Josef Klang
začal působit v roce 1769 a v roce 1782 ve Zhoři zemřel
P. Jan Calasantius Stelzl
působil od roku 1782 do roku 1802, kdy byl přeložen do Heraltic
P. Francz Sanctus
působil jako zástupce kněze od roku 1784 do roku 1785 (kapucín)
P. Aquilius Politzer
působil jako zástupce kněze od roku 1786 do roku 1795 (kapucín)
P. Kletus Politzer
působil jako zástupce kněze od roku 1795 do roku 1795 (kapucín)
P. Matouš Honsowitz
působil jako zástupce kněze od roku 1795 do roku 1820 (přeložen do Bobrové)
P. Leopold Taude
ustanoven kaplanem roku 1802 a roku 1810 přeložen do Měřína
P. František Straka
působil jako kaplan od roku 1810 a v roce 1820 byl přeložen do Heraltic
P. Karel Papež
ustanoven kaplanem roku 1820 a roku 1829 přeložen do Bohdalova
P. Antonín Beneschek
ustanoven kaplanem roku 1830 a roku 1839 přeložen do Měřína
P. Karel Rothmüller
ustanoven kaplanem roku 1839 a roku 1841 přeložen do Stálek
P. Jan Křtitel Waněk
ustanoven kaplanem roku 1841 a roku 1848 přeložen do Stálek
P. František Kubíček
ustanoven kaplanem roku 1848 a roku 1856 přeložen do Stálek
P. Václav František Kopečný
ustanoven kaplanem roku 1856 a roku 1859 po jmenování farní lokálie farností ustanoven prvním farářem zhořské farnosti
P. Jan Nepomuk Brabenec
ustanoven farářem roku ? a roku 1873 přeložen do Stálek
P. Josef Svátek
ustanoven farářem roku 1873 a roku 1874 přeložen do Bohdalova
P. Ignác Vyškovský
ustanoven farářem roku 1874 a roku 1891 přeložen do Novosedel
P. František Miča
ustanoven farářem roku 1891 a roku 1908 jmen. děkanem a přeložen do Želetavy
P. Cyriak Novotný
ustanoven farářem roku 1908 a roku 1922 zemřel ve Zhoři
P. Viktor Mastný
ustanoven farářem roku 1923 a roku 1966 zemřel ve Zhoři
P. Stanislav Česlík
ustanoven farářem roku 1966 a roku 1974 přeložen do Českého Rudolce
P. Stanislav Veselý O. Praem.
ustanoven farářem roku 1974 a roku 1988 zemřel náhle ve Zhoři
P. Jiří Kovář
ustanoven farářem roku 1988 a roku 1990 přeložen
P. Slavoj Alexa
ustanoven farářem roku 1990 a roku 1991 přeložen do Bohdalic u Vyškova
P. František Janíček O. Cap
administroval zhořskou farnost v říjnu a v listopadu roku 1991
P. František Koukal
ustanoven farářem roku 1991 a roku 1997 přeložen do Moutnic
P. Petr Rössler
ustanoven farářem roku 1997 a roku 2000 přeložen
P. Ing. Mgr. Vít Hába
ustanoven farářem roku 2000 a roku 2004 spravuje jen farnost v Lukách n. J.
P. prof.Bohdan Sroka
od roku 1997 působí nejen ve zhořské farnosti jako pomocný kněz
P. Mikuláš Selvek O. Praem.
působil ve zhořské farnosti od roku 2004 a roku 2011 přeložen do Milevska
P. Matěj Jaroslav Baluch O. Praem. působil ve zhořské farnosti od roku 2011 do roku 2014
P. Mgr. Zdeněk Veith působí ve zhořské farnosti od roku 2014 dodnes
čerpáno z publikace: Jindřich Coufal Farnost zhořská - historie a památky; 2004


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu