Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
:: CO JE CO V KOSTELE ::
 
:: CO JE CO NA OLTÁŘI ::
 
:: CO MÁ NA SOBĚ PAN FARÁŘ ::
 
:: JAKÉ BARVY MÁ ORNÁT ::
 
:: ČÁSTI MŠE SVATÉ (EUCHARISTICKÉ BOHOSLUŽBY) ::
VSTUPNÍ OBŘADY
-příchod kněze s ministranty
-vstupní zpěv nebo antifona
-znamení kříže
-pozdrav
-Pane smiluj se (kyrie)
-Sláva na výsostech Bohu
-vstupní modlitba
BOHOSLUŽBA OBĚTI
-přinášení darů
-umívání rukou
-modlitba nad dary
-preface
-eucharistická modlitba
-Otče náš
-pozdravení pokoje
-lámání chleba
-Beránku Boží
-Svaté přijímání
-modlitba po přijímání
BOHOSLUŽBA SLOVA
-1.čtení
-žalm
-2.čtení
-zpěv pře evangeliem
-evangelium
-homilie (vyznání víry)
-přímluvy
ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
-ohlášky
-požehnání
-propuštění lidu
-odchod kněze s ministranty

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu