Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety

>>> přihláška na tábor 2023 zde <<<
>>> Bezinfekčnost (2021) - ke stažení zde <<<
>>> Souhlas GDPR (2021) - ke stažení zde <<<
>>> Posudek lékaře (2021) - ke stažení zde <<<
>>> Co zabalit do batohu (2020) - ke stažení zde <<<

HISTORIE TABORŮ

   Myslím, že už můžeme hovořit o historii táborů, jelikož letní tábory se v naší farnosti začaly pořádat v době, kdy jsem ještě neuměl jezdit vlakem ale už jsem uměl jezdit autobusem. Bylo to v roce 1995 kdy jsem s několika kamarády vyrazil do malé vesničky s velkou historií. Poprvé to byli Babice, které se stali místem našeho týdenního táborového pobytu. Samozřejmě, že za touto akcí musel někdo stát a tím někým byla Katka Pavlíčková (dnes Brychtová), která to všechno spáchala. Dala dohromady vedoucí, program, materiál a jelo se. V té době jistě asi Káťa netušila, že se budou dohromady dávat vedoucí a program ještě minimálně devatenáctkrát. Právě po devatenácté pojedeme letos (2013). Projeli jsme celu Vysočinu a navštívili několik far.
   Takže v roce 1995, 1996 a 1997 jsem obývali faru v Babicích za Želetavou. Bohužel jsme toto místo nemohli další rok využít stejným způsobem, protože faru dostali do správy bratři premonstráti (možná seleziáni, to už si nepamatuji). V roce 1998 jsme se přesunuli na jiný konec Vysočiny a to do Lísku kousek od Nového Města na Morově. I tady jsme nemohli pokračovat v tradici, jelikož fara začala být od dalšího roku pronajímána pro bydlení. V roce 1999 jsme se přesunuli až za Znojmo do vesničky Slup. Sem jsme se už taky nevrátili, ne snad kvuli nájemníkům nebo novým správcům, ale důvodem byla absence koupelny a dalších duležitých zařízení pro pobyt. Pro rok 2000 až rok 2004 se našim útočištěm stala fara v Heralticích u Okríšek. V roce 2005 se nám nepodařilo včas zamluvit faru v Heralticích, tak jsme se vydali do Havlíčkovy Borové za Přibyslaví. A v letošním roce (2006) se nám pro změnu nepodařilo včas zamluvit faru v Havlíčkově Borové, tak se vydáme na faru v Heralticích.
   V roce 2004 nám hlavního vedoucího dělala naposledy Káťa a proto jsme se museli vedoucování ujmout my. My co jsme v roce 1995 a pozdejších letech jeli jako děti. Od roku 1996 jezdíme na tábory vždy na dva týdny a rozdělujeme se zpravidla na turnusy s mladšími a se staršími dětmi. Spočítám-li za těch 19 let kolik lidiček absolvovalo byť jeden nebo všechny (nebo jiný počet) táborů , tak dojdu k číslu cca 150. Vystřídalo se zde několik vedoucích a ty z prvních už posílají na tábory své děti. Níže se pokusíme popsat a fotkami obdařit jednotlivé roky a témata.

NOVÁ ŘÍŠE 2018
...pracuje se na doplnění
HERALTICE 2017
...pracuje se na doplnění
OSTROV NAD OSLAVOU 2016
...pracuje se na doplnění
HERALTICE 2015
...pracuje se na doplnění
HERALTICE 2014
...pracuje se na doplnění
HERALTICE 2013
29.7.-2.8. APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ 5.8.-9.8
"Apoštolové Slovanů" - Tento rok měly oba táborové termíny stejné téma a to Apoštolové Slovanů. Tunelem času jsme se s dětmi dostali na Velkou Moravu, kde zrovna probíhaly rušné přípravy na příchod Cyrila a Metoděje. Takže se celý tábor odehrával v této době a my se tak seznamovali se životem Slovanů, vyráběli jsme si obleky, pásky a různé šperky. Také jsme se s nimi učili hlaholici a seznamovali jsme se s životem Cyrila a Metoděje. Na závěr tábora jsme vyprovodili oba do Říma, kde obhajovali staroslověnštinu a kde jsme jim po úspěšném obhájení slíbili, že budeme šířit křesťanství a jeho hodnoty dál.
             
 
HERALTICE 2012

30.7.-3.8. PO STOPÁCH INDIÁNŮ

HRY BEZ HRANIC
"Po stopách indiánů" - Na základě článku v časopise jsme se vydali hledat střípky s indiánským obrázkovým písmem. Seznámili jsme se s indiány, kteří nám ukázali, jak žijí. Čejeni, Hupioni, Zuniové, Tevové, Novakové a Keresové - to byly kmeny, které spolu lovily bizony, soutěžily, bojovaly, ale i společně vyráběly např. čelenky, bubínky, lapače snů nebo si zaplétaly vlasy. Nakonec se nám podařilo společně složit ze střípků kachel s poselstvím o lásce a míru mezi kmeny.
"Hry bez hranic" - Letos jsme to do Heraltic vzali přes Třebíč. Navštívili jsme baziliku sv. Prokopa, prohlédli si město z věže a zahráli si hru v uličkách židovského města. A protože jsme se dozvěděli, že družstvo z Třebíče kdysi vyhrálo známou soutěž Hry bez hranic tak jsme se nechali inspirovat a hned po příjezdu na faru jsme začali soutěžit. Každý den jsme soutěžili v jedné české diecézi a přiblížili si tak místní zajímavosti. A kdo nakonec zvítězil? No přece všichni!!! :o)
      
 
HERALTICE 2011
OSTROV NAD OSLAVOU 2011
1.8.-5.8. CESTA DO JERUZALÉMA
PO STOPÁCH ALVARÉZE
"Cesta do Jeruzaléma" - Spolu s průvodci jsme se vydali na pěší pouť do Jeruzaléma. Inspirací nám byla slova z deníku Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa, který vyrazil do Svaté země v roce 1137. Prošli jsme přes Čechy, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Řecko, Turecko, Sýrii a dostali se do Jeruzaléma v Izraeli. Poznávali jsme, jak lidé v těchto zemích žijí a zažívali různá dobrodružství. Vyráběli jsme si masky a hráli divadlo, cestovali River busem, navštívili židovské muzeum voskových figurín, připravovali si chalvu, zdolali jsme pouštní písečnou bouři, vyráběli korálky apod. Na závěr jsme navštívili Zeď nářků a objevili poklad Jindřicha Zdíka.
"Po stopách Avaréze" - Letošní tábor jsme prožili na faře v Ostrově nad Oslavou. Zde jsme našli deník odvážného Alvaréze, který se vydal najít poklad Aztéků. Každý den jsme si z tohoto deníku četli jeho příběh a snažili se projít stejnou cestou až k pokladu. Cesta byla namáhavá a museli jsme překonat spoustu překážek, ale stálo to za to!!! Nakonec se nám podařilo poklad najít! Nebylo to zlato a drahé kamení jak si mnozí mohli myslet, ale bylo to něco mnohem cennějšího – přátelství!!!
      
      
 
HERALTICE 2010
19.7.-23.7. ŠVÝCARSKÁ GARDA
CESTY SVATÉHO PAVLA
"Švýcarská garda" - Po příchodu na faru jsme se hned po zdravotní prohlídce zapojili do výcviku Švýcarské gardy. Připravovali jsme se na to, abychom se mohli stát vojáky, kteří chrání papeže. Poznávali jsme Vatikán, sportovali jsme, seznamovali se s životem Benedikta XVI., zkoušeli držet hlídky, běhali s plynovými maskami, zkrátka si prošli tvrdým výcvikem. Na závěr jsme svým slavnostním slibem stvrdili, že budeme věrně a odvážně sloužit dobru, ctít Svatého Otce a modlit se za něj.
"Cesty svatého Pavla" - Tento tábor jsme začali cestou na zříceninu Rokštejn, kde jsme byli svědci obrácení sv. Pavla a vydali jsme se s ním po jeho cestách. Byla to dlouhá a nelehká cesta plná překážek. Navštívili jsme Kypr, pluli na voru přes moře a dokonce jsme se zúčastnili olympijských her.
       
       
 
HERALTICE 2009
3.8. - 7.8. EXPEDICE H 09
PEVNOST BOYARD
"Expedice H09" -Dostat se do Expedice H09 nebylo nic snadného. Po splnění přijímacího řízení k nám promluvil velitel a sdělil důležitost našeho poslání- cestovat časem. Stavba stroje času na sebe nedala dlouho čekat. Pozor, nasadit helmy, nastavit kurz, odlétáme. Stroj se nám ale porouchal a vůbec se nedržel kurzu. Potkali jsme ale spoustu zajímavých postav- sv.Vojtěcha prchajícího ze země, sv. Václava, který nás poctil na svém dvoře, se sv.Zdislavou jsme zachraňovali lidské životy, sv.Prokopovi jsme pomohli se stavbou kláštera, a sv.Anežka nás pozvala na slavnostní hostinu. Naše expedice HO9 však byla v noci tajně ukončena, stroj zničen, data smazána, aby nebyla zneužita cizími lidmi.
"Pevnost Boyard" - Po příchodu na faru nás přivítal samotný otec Fura, který nám vysvětlil, že jsme se octli v pevnosti Boyard. Každý den jsme plnili úkoly, které byly časově omezené a získávali tím potřebné klíče a indicie k pokladu. Na závěr musel každý projít přes tygra s kterým bojoval v souboji. Zde se dali získat ještě poslední indicie k vyluštění hádanky a otevření pokladnice z které se každé skupince vysypala zasloužená odměna.
       
       
 
HERALTICE 2008
OSTROV NAD OSLAVOU 2008
22.7. - 26.7. MISIONÁŘI

JERUZALÉMSKÝ CHRÁM
"Misionáři" - Pri ceste na Havaj naše letadlo ztroskotalo a my jsme se ocitli opušteni v džungli. Museli jsme si shánet potravu, zneškodnovat nebezpecí džungle, ochocit si zvírata, zkrátka postarat se sami o sebe. Naštestí jsme se potkali s kmenem cernochu a jejich misionárem. Spolecne jsme si predávali ruzné zkušenosti - my o víre (desatero, blahoslavenství, apod.), oni o živote v džungli a jejich zvycích (písnicky, hry, tance, výroba náušnic, košíku, barvení tricek). Na záver jsme prožili spolecnou slavnostní mši svatou.
"Jeruzalemský chrám" - Tento tábor začínal ve Stáji, kde jsme při čekání na autobus potkali Saula, který nám nabídnul jít s ním. Tak jsme se vydali kolem Rendlíčku do Ostrova nad Oslavou, kde nás čekal úkol od Šalamouna – pomoci mu postavit Jeruzalémský chrám. Ale nebylo to jen tak - museli jsme si zajistit materiál. Plněním různých úkolů jsme získávali indicie a až po uhodnutí jsme mohli jít nakupovat materiál potřebný na stavbu. Poslední den tábora jsme si ze získaného materiálu postavili chrám.
       
       
 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ 2007
20.7. - 27.7. CESTA KOLEM SVĚTA
JOSEF EGYPTSKÝ 27.7. - 31.7.
"Cesta kolem světa" - podtitul této táborové hry byl " O kompas Marca Pola". Toto heslo stálo i na plakátech, které vysely po vsi. První den jsme si pozvali člověka, kterého, žádné z dětí nezná. On s pomocí notebooku a vypravění dětem napovídal, že je cestovatel a jestli se s ním chtějí vydat na cestu kolem světa. Druhý den jsme se vydali na cestu. Začali jsme v Evropě a přes jednotlivé státy jsme se dostali do Ameriky, Antarktidy, Austrálie, Asie a Afriky. Soutěžili jsme jak ve vědomostech, tak v síle a v zručnosti. Vyráběli jsme bumerangy, zápasili v sumo, jedli jsme čínskými hulkami a stavěli jsme iglů.
"O životě Josefa Egyptského" - několika scénkami jsme uváděli děti do života a příběhu Josefa Egyptského. Takže začínaly jako otroci. Tkaly, malovaly scény z Josefova života, mumifikovaly a zažívaly něco podobného co Josef (alespoň trochu). Vyráběly ruční papír a shromažďovaly potravu do sypek. Také se musely podělit o faru s dalším třicetičleným táborem. (chybička se vloudila)
      
      
 
HERALTICE 2006
31.7. - 4.8. RYTÍŘI
AZTÉKOVÉ 4.8. - 11.8.
"Rytíři" - na tomto táboře se děti staly na několik dní adepty, kteří se měli později stát rytíři. Děti dostaly deníky, které měly postupně vyplňovat, což jim těsně před pasováním kontroloval král Jan. Jako adepti se děcka učily střílet lukem, znát vše, co má správný rytíř znát a učily se rytířským vlastnostem. Na konec byly po slavnostní večeři pasováni a obdarováni mečem.
"Aztékové" - za zvuku bubnování a indiánského zpěvu jsme děcka vtáhli scénkou do osady Aztéků. Byly vybráni jako budoucí dospělí a měly za úkol splnit podmínky, které by je dospělými ustanovily. Měly vyplnit šest pírek síly, odvahy, moudrosti, obratnosti, zručnosti a vytrvalosti. Měly za úkol vyběhnout prudký kopec, nosit kýbl brambor, přebírat zrní, vázat uzly, střílet foukačkou, vyrábět hudební nástroje a další ukoly. Nakonec se při slavnosti ohně pokusily dohnat to, co nezvládly za tábor a byly slavnostně přijati mezi dospělé.
            
 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ 2005
29.7. - 3.8. ZVYKY
JOSEF EGYPTSKÝ 3.8 .- 9.8.

"Zvyky" - na tomto táboře se děti (kterých bylo celých 5 z původního počtu 9) seznámily se včemi možnými zvyky a tradicemi, které se v dřívějších dobách dodržovaly a ze kterých se některé uchovaly dodnes. Takže zažily v pěti dnech například vánoce, velikonoce, mikuláše, masopust, ale také vynášení zimy a řádění Lucek. Během pětí dní také stačily projít všemi čtyřmi obdobími.
"O životě Josefa Egyptského" - několika scénkami jsme uváděli děti do života a příběhu Josefa Egyptského. Takže začínaly jako otroci. Stavěly vodovodní systémy, tahaly "těžká břemena", mumifikovaly návštěvu a zažívaly něco podobného co Josef (alespoň trochu). Možná nikdy nezapomenou na výrobu papíru ze slámy. Odnesly si znalosti o poznávání rostlin a sehrály skvělé divadelní kusy.

       
      
 
HERLATICE 2004
O ŽIVOTĚ MOJŽÍŠE
ŠVÝCARSKÁ GARDA 14.8. - 25.8.

"Mojžíš" - mladí vedoucí (loni jako děti) si poprvé připravili svůj program a zhostili se tohoto úkolu na výbornou. Tábor začal "vypráskáním" dětí z vlaku a nahnání na faru. Téma mapovalo narození Mojžíše, přes jeho cestu po vodě k egyptské princezně po vysvobození Izraelitů z nadvlády faraona. Na fotkách se zlatilo tele a následně uctívalo, což naštvalo Mojžíše a ten před našima očima rozbil desky desatera. Děti zažily také 10 egyptských ran, pochodovaly přes otevřené moře a v počátku utíkaly v noci před otrokáři ven z fary.
"Švýcarská garda" - druhý den tohoto tábora se po faře rozezněly bubny a křik. To jsme totiž v obleku gardistů probouzeli nové brance, kteří se měli stát ochránci papeže. Každé ráno museli vstávat podle našeho budíku a formovat se na dvoře. Formovat se museli i při vyhlášení poplachu, který byl neočekávaný a někdy i velmi rychle za sebou vyhlašovaný. Vyráběli si helmy, drželi stráž před farou, učili se pochodovat a každý den snášeli tvrdou rozvičku. A za toto všechno se po skončení tábora stali za slavnostního dekorování Švýcarskými gardisty.

       
       
 
HERALTICE 2003
SLOVANÉ
"Slované" - Jeden z táborů, kde nás bylo víc než 20, scénka na úvodu dětem napověděla, že jsme se přesunuli do doby, kdy se Slované zabývali lovem, stavbou obydlí a upevňování postavení ve společnosti. Když jsme se oblékli do slovanských obleků, tak jsme vypadali jak taková menší slovanská osada o 40 členech. Učili jsme se vyrábět nástroje k lovu. Učili jsme se lovit a využívat smysly pro lov. Ale také jsme se stali svědky příchodu a učení zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje. Učili jsme se psát a číst cyrilicí a znát vše co slované v té době znát měli.
       
       
 
HERALTICE 2002
TŘI MUDRCI
INDIÁNI A KŘESŤANÉ
"Tři mudrci" - Ve čtyři hodiny ráno jsme se sešli ve Zhoři a co děti měly vidět se odehrávalo na věži kostela. Zářila tam kometa, která nás vedla směrem na Heraltice. Dětem to dlouho netrvalo, aby pochopily, že jde o hvězdu betlémskou, kterou následovaly, aby našly Ježíška. Děti měly za úkol vyrobit dary pro Ježíše a sejít se s Herodem.
"Indiáni" - první co děti zažily, bylo přijetí v tea pea indiánským kmenem jednotlivého člena tábora. Při zapálenem ohni slíbili, že budou uznávat indiánská pravidla a ctít jejich tradice. Mi jako vedoucí jsme děti učili vyrábět luky, indiánské masky a lapače snů. Ony naopak byly křesťané a seznamovaly nás se svým životem, vyprávěly nám o Bohu. Jednou z věcí, na kterou nikdo nezapomene byla velice živě hořící fagule, se kterou jsme uzavírali týden.
      
      
 
HERALTICE 2001
MNIŠI
NOEMOVA ARCHA
"Mniši" - na začátku jsme navštívili farní kostel v ulici Matky Boží a byli jsme provedeni klášterem a klášterním sklepem. A právě v onom sklepě jsme dostali deník, kde byl popsán příběh mnicha. Se souhlasem dětí jsme začali žít příběh, který byl popsán. Na týden jsme se stali mnichy, chodili jsme v oblecích, psali brkem a inkoustem, pracovali a vyřezávali kříže.
"Noemova archa" - na čtyři dny jsme vyvezli ty nejmladší, kterým jsme převyprávěli příběh o Noem a jeho rodině. Stavěli jsme archu s krabic od mléka. Sháněli zvířata do páru a skoro celé čtyři dny nám pršelo. Vypustili jsme krkavce a holubičku, která se nám vrátila z snítkou.
      
      
 
HERALTICE 2000
ZVYKÁME SI NA ZVYKY
ŠVÝCARSKÁ GARDA
"Zvyky" - Děti jsme provedli rokem tradic a zvyků našich pradědů a prababiček. Absolvovali jsme otvírání studánek, vynášení zimy. Zažili jsme dožínky a prožili v létě vánoce a velikonoce. Na starost děti dostaly hlídnání věnce májky, kterou měly sami postavit. V neposlední řadě nás svou přítomností obdařily Lucky, které nám rozházely naše oblečení.
"Švýcarská garda" - jediný tábor, kdy se věkový průměr pohyboval okolo 15 let. Pro 20 lidí připravily tábor dvě vedoucí. První noc jsme se ocitli v sídle papeže a stali se gardisty čekateli. První ráno jsme byli vysláni do světa s důležitým psaním a svačinou. Po návratu jsme každý vyprávěli ostatním o tom, co jsme zažili. Dostávali jsme lehké, i těžké úkoly, úkoly na přemýšlení a úkoly na fyzičku. Na konci jsme byli slavnostně pasováni do sboru Švýcarských gardistů.
      
      
 
SLUP 1999
JERUZALÉM
JERUZALÉM 2
"Jeruzalém" - na tomto táboře jsme se dostali do biblického příběhu Davida a Šalamouna. Děti útočily na Goliáše a hádaly hádanky Šalamouna. U řeky jsme stavěli podle popisu bible a podle nakresleného plánku půdorysu chrám. A na třikrát jsme se snažili dostatl do obce Křidlůvky. Právě na potřetí se to povedlo. Děcka měly za úkol s indícií poskládat hledané slovo a postavit se na síť písmen. Když bylo slovo správně dostaly z vrchu odměnu, když ne, tak byly obdařeni sprškou.
"Jeruzalém 2" - obdobné jako první turnus, s rozdílem náročnosti, protože na druhý turnus jely děcka starší.
      
      
 
LÍSEK 1998
NOEMOVA ARCHA
SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
"Noemova archa"-na faře nedaleko Bystřice pod Pernštejnem, jsme se ocitli v době Noeho a v době jeho příběhu. Po hlasu od Boha jsme se začali připravovat na příchod dešťů a začali shromažďovat zvířata do páru. Néjen zvířata, ale i krmení pro ně, takže děti sbíraly šišky. A vedoucí je počítali. Myslím, že jich měla každá skupinka přes tisíc.
"Světová náboženství "- putovali jsme lodí po celém světě a seznamovali jsme se s různými náboženstvími.
       
      
 
BABICE 1997
TŘI MUDRCI
TANČÍCÍ FIGURKY
"Tři mudrci "-Z tohoto tábora si vzpomínám na výrobu dárku pro Heroda, jedna skupinka ho obdarovala trůnem, druhá brýlemi, lupou a jinými doplňky a třetí vějíř. Do Betléma jsme putovali dlouhou cestu a nesli tři dary pro Ježíška. Skupiny byly pojmenovány po třech mudrcích.
"Tančící figurky"- na tomto táboře jsem nebyl, tak prosím někoho z návštěvníků, jenž s tímto táborem má něco společného, nechť mi podá zprávu.
      
 
BABICE 1996
CYRILOMETODÉJSKÁ MISE
O ŽIVOTĚ JEŽÍŠE
"Cyril a metoděj "-Cyrilometodějská mise nás zavedla do dob, kdy do Českých zemí přišli bratři ze Soluně Konstantin a Metoděj. Nejvíce si vzpomínám na honbu za gombíky, které jsme dostávali za odvedenou práci pro kuchařky nebo pro blaho celého tábora. Také si vzpomínám, že jsem se v celkovém součtu gombíků na konci tábora ocitl na chvostu zástupu. Dokonce to bylo myslím tak, že když někdo něco udělal proti pravidlům, tak mu byl gombík odebrán.
"O životě Ježíše "- na tomto táboře jsem nebyl, tak prosím někoho z návštěvníků, jenž s tímto táborem má něco společného, nechť mi podá zprávu.
      
      
 
BABICE 1995
O ŽIVOTÉ MOJŽÍŠE
"Mojžíš"- Byl to první můj tábor a první tábor vůbec. Všechno pro nás bylo nové a soutěže, které pro nás připravila Káťa a spol byly alespoň pro mě nevšedním zážitkem. S mnoha vybírám první setkání s pamatovákem a s hrou huťu ťu, která se stala tradicí na všech táborech.. Za úkol jsme měli vymyslet nová přikázání jako např.: "Miluj Boha!":-) (kdo byl, bude vědět). Myslím, že se nenašel nikdo, kdo by chtěl jet po tomto týdnu domů.
      

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu