Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety

Katedrála svatého Petra a Pavla (zkráceně Petrov) se nachází v Brně na vrchu Petrov v městské části Brno-střed v jihozápadní části katastrálního území Město Brno. Je národní kulturní památkou, patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám jižní Moravy a také mezi nejvýraznější brněnské dominanty. Interiér má barokní podobu, zatímco impozantní exteriér se dvěma věžemi, postavenými v letech 1904–1905 podle návrhu architekta Augusta Kirsteina, je přestavěn ve stylu novogotiky. Nad hlavním vstupem do katedrály se na jejím průčelí nachází latinsky psaný citát z Matoušova evangelia (kapitola 11, verš 28-30):

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis
et ego reficiam vos tollite iugum meum super
vos et discite a me quia mitis sum et humilis
corde et invenietis requiem animabus vestris
iugum enim meum suave est et onus meum leve est.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe
mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.
Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.


Rajhrad (německy Groß Raigern) je město ležící na pravém břehu řeky Svratky, asi 12 km jižně od centra Brna. Na místě města dříve existovalo rozsáhlé opevněné velkomoravské hradiště stejného jména (založeno okolo 950, zaniklo nejpozději o 100 let později). V roce 1031 zde vznikl benediktinský klášter. První zmínky o novém Rajhradě se objevují v listinách ze 13. století. 2. listopadu 1234 byl Rajhrad povýšen na městečko. Ve městě existuje fungující mužský klášter tvořící centrum benediktinského opatství Rajhrad, ale také ženský klášter Kongregace sester těšitelek božského srdce Ježíšova, při kterém funguje Dům léčby bolesti sv. Josefa (hospic).

OBRÁZKY
...více obrázků

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu