Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
   Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které navždycky bude spojováno se Svatým Kopečkem je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.
   Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na pokraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče obce Samotišky, Droždín, Radíkov, Lošov a Posluchov. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova. Doba obou světových válek ve 20. století si vybrala svou daň těžkým poškozením stavby v roce 1945. Zásluhou velice schopného P. Julia Půdy byly opravy během pár let dokončeny. 20. století však přineslo kromě nejtěžších ran i nejradostnější události, kdy byl papežským dekretem ze dne 11. dubna 1995 chrám povýšen na "baziliku minor" a poctěn papežskou návštěvou 21. května téhož roku.
   V současnosti je Svatý Kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti, kde se odehrávají ta nejcennější tajemství víry. Pro svůj půvab se mnoho párů rozhoduje říci si své definitivní "ano" právě zde. Ale především zůstává cílem těch, kteří na své životní cestě přicházejí před Boží tvář, skrze Pannu Marii předkládají své modlitby a tak se touží setkat s Tím, který je nejlepším Otcem.
   Tato podzimní pouť začala v 6 hodin ráno, kdy jsme se všichni nalodili na autobus poutní kanceláře NIKOLAUS TOUR. Naše cesta směřovala nejprve na Svatý Kopeček do putní baziliky a po mši a prohlídce jsme se vydali sborově na oběd. Po chutném obědě (byla svíčková) jsme zamířili směr ZOO, kde nás, alespoň podle ohlasů, nejvíce zaujaly žirafy. Mě se osobně taky líbil medvěd a mravenečník. Zajímavý byl také přes sklo zvětšený žralok.

OBRÁZKY

...více obrázků

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu