Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
   Lurdy ve Francii, které leží v srdci Pyreneji jsou dnes nejznámějším mariánským poutním místem. Od 11. února 1858, kdy se u lurdské jeskyně na břehu řeky Gavy zjevila Panna Maria Bernardetě Soubirousové , chudé dívce, která tam šla hledat dříví, aby mohli doma zatopit, se toto místo začalo dostávat do povědomí. Když se ji Panna Maria zjevila 25. března téhož roku, představila se ji titulem: „Já jsem neposkvrněné početí…“. Je zajímavé, že čtyři roky před tímto zjevením, papež Pius IX vyhlásil dogma právě o neposkvrněném početí Panny Marie.
   Na místě, kde se Panna Maria zjevila, Bernardeta vyhloubila na pokyn Panny Marie studánku, u které později docházelo k zázračným uzdravením. Také Bernardeta vyzvala místního kněze, aby tam nechal vystavět kapličku. Tak to začalo. Dnes tam proudí mnoho lidí z různých koutů světa. Přichází mnoho nemocných na těle i na duši a i dnes dochází k uzdravením. Je to tedy místo, kde člověk nalézá pokoj a hojnost milostí. Je to místo, jenž papež sv. Pius X nazval „Trůn Eucharistie.“ 11. únor, je proto vyhlášen, jako Den nemocných.
   Této poutě se zúčastnil otec Mikuláš s několika farníky z naší farnosti. Pouť nebyla přímo pořádána naší farností.

OBRÁZKY

...více obrázků

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu