Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
Mariazell leží v rakouské spolkové zemi Štýrsko (Steiermark). Je nejslavnejší mariánskou svatyní ve strední Evrope, duchovním a náboženským strediskem katolických národu Dunajského prostoru.  Zár horících svícek a nikdy nekoncící modlitby jsou už více než 800 let duchovní náplní Mariazell, a to od doby, kdy mnich Magnus z benediktinského kláštera sv. Lambrechta prinesl sochu Panny Marie, vyrezanou z lipového dreva.  Jedna malá cela (Zelle) nad podobiznou sochy Marie byla zacátkem. Od ní pochází také název Mariazell.  Povest o zázracných vyslyšených modlitbách prilákala brzy poutníky z mnoha zemí a kolem roku 1200 nechal hrabe Jindrich Vladislav zbudovat první kostel “Mater Gentium Slavorum” – jako dík za uzdravení z jedné težké nemoci. 

 Uherský král Ludvík Veliký venoval kolem roku 1370 ješte dodnes uchovanou kapli milosti, jako dík za slavné vítezství nad východními náboženskými odpurci Mariazell a “Magna Hungarorum Domina”, které se staly nejvetším poutním místem Madaru. Jako žádné jiné místo milosti zustala Mariazell dodnes úzce spojena s katolickými národy Strední a Východní Evropy, dejiny poutí do Mariazell jsou jednou cástí dejin krestanského Západu. Císarové, králové a knížata ze všech evropských národu navštívili behem staletí Mariazell a našli pred Rišskou svatyní vnitrní uspokojení a potešení. Kostel, stojící uprostred nádherné horské krajiny, je v jeho dnešní podobe dílem známého italského stavitele ze 17. století Domenica Sciassia. Hlavní oltár, dekovný dar císare Karla VI., byl postaven podle plánu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu v roce 1692 (posvecen byl v roce 1704). Oltár pro milostnou sochu navrhl jeho syn Joseph Emanuel Fischer. Na nem je umístena trunící Madona s Ježíškem posazeným na klíne. Ježíšek drží v ruce jablko, zatímco mu matka podává hrušku. Socha vznikla patrne pred rokem 1300.  Kostel byl v roce 1907 povýšen na baziliku. Mariazell jako “Magna Mater Austriae” (Veliká Matka Rakouska) je dnes, více než kdy jindy, symbolem živé krestanské víry.

OBRÁZKY
         

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu