Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
   Nejstarší písemná zmínka o Hlubokých Mašůvkách je z roku 1220. Již v té době bylo místo považováno za posvátné. Stála zde dřevěná kaple s mariánským obrazem. "Ale ještě předtím už byly Mašůvky duchovní centrum právě v souvislosti s léčivým pramenem, ke kterému se lidé chodili modlit, umývat se, a ta tradice pokračovala dál a dál. Lidé sem chodí pro vodu, protože zde došlo k uzdravení. Byla to malá holčička - Kristýnka Kovaříková z Běhařovic, která se zde uzdravila ze slepoty. Bylo tu několik uzdravení z ochrnutí a také uzdravení neznámého malíře, který již ve 13. století daroval mariánský obraz do té dřevěné kaple." Vedle kapličky si založil příbytek poustevník, který se o kapli a pramen staral. Další rozvoj Hlubokých Mašůvek je spojen s majitelem panství francouzským šlechticem Raduitem de Souches, zachráncem Brna před Švédy ve třicetileté válce. Ten na místě dřevěné kaple postavil r. 1680 kapli zděnou, které věnoval malou dřevěnou sošku Panny Marie, získanou jako výpalné od představené z belgického kláštera. Soška je dnes umístěna na hlavním oltáři v prosklené skříňce. V Hlubokých Mašůvkách byli dokonce i lázně. U léčivého pramene bylo 16 lázeňských komor. I když lázně koncem 19. století zanikly, pramen se zázračnou vodou je tu stále a stále ho navštěvují poutníci, kteří se vydávají na procházku poutním areálem. Cesta je lemovaná obrazy z více než padesáti mariánských míst Moravy, Slezska, Slovenska, Polska a Rakouska. V údolí se můžeme zastavit u Lurdské jeskyně a přes most dojít k malé dřevěné kolonádě, kde je možné vodu ze Svaté studny načerpat. Že tato krásná procházka působí blahodárně, o tom svědčí vzrůstající počet poutníků. "Přes rok sem poutníků přichází desetititíce. A v poslední době víc a víc. I z Německa a Rakouska sem přicházejí, z Polska tady byli, přijíždí sem už Holandané, protože tady blízko je kemp a i turisté, kteří jsou ubytování v blízkosti Mašůvek, tak přijdou jako poutníci." Velkou událostí bylo otevření nové části poutního areálu v září r. 2001, kdy byla vysvěcena Via Matris, cesta sedmi bolestí Panny Marie. Obrazy malovala akademická malířka Bedřiška Znojemská. Protože zájem o Hluboké Mašůvky vzrůstá, počítá se v příštím roce s otevřením stálé expozice zdejších pravěkých archeologických nálezů.
      Této poutě se zúčastnilo kolem 60 poutníku (autobus má 49 míst, ale je to blízko). S otcem Slávkem (působícím původně v Kněžicích) jsme prošli areál s křížovou cestou i novými obrazy sedmi bolestí Pany Marie a s více jak 50 obrazy poutních míst. Po té jsme si daly oběd a vyrazili jsme do Znojma.(a na víc si nevzpomenu :-))
OBRÁZKY
   

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu