Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
   Dnešní hlavní mariánské poutní místo v Šaštíne na Slovensku, má zajímavý puvod. Vzniklo totiž na základe manželského sporu Angeliky Bakičovej a Imricha Czobora. Když jednou jeli v kočáru tímto místem a hádali se, Imrich Czobor vyhodil svou choť z koňského povozu a ujel. Ona s pláčem prosila Pannu Marii Bolestnou o pomoc a obrácení svého manžela a slíbila, že nechá, bude-li vyslyšena, zhotovit sochu Sedmibolestné jako projev vděčnosti za projevenou pomoc. Za chvíli se manžel pro ní vrátil a ona poznala, že skutečně došlo ke změně. Sdělila mu, co se odehrálo a co přislíbila Panně Marii a on ji ujistil, že ji pomůže slib splnit. Tak na místě vzniká malá trojhranná kaplička, ve které byla umístěna socha Sedmibolestné z hruškového dřeva. Tento příběh se dostal do povědomí lidí a začali putovat do Šaštína zvláště s prosbami o dobrá manželství a vyřešení manželských konfliktů… . Po roce 1733 se začalo se stavbou poutního kostela a kláštera, kam byli povoláni Paulíni. Dnes na tomto místě působí Salesiáni Dona Boska. Je to nejznámější slovenské poutní místo a mnoho poutníků tam nachází záštitu a útěchu pro svou často velmi těžkou životní situaci. Více se můžete dovědět na www.bazilika.sk Pouť na toto místo vykonali někteří naši farníci (asi 57 lidí) v sobotu 20. května 2006. Po obědě jsme se vydali ještě do asi 50 km vzdálené Mariánky, kde jsme prožili křížovou cestu a prohlédli jsme si kostel Panny Marie, o kterém nám povyprávěl jeden bratr Těšitel Božského Srdce. Tito řeholníci tam působí.
OBRÁZKY
      

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu