Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
    Strahovský klášter byl založen na popud krále Vladislava II a olomouckého biskupa Jindricha Zdíka kolem roku 1143. Prvních dvanáct bratrí v čele s opatem přišlo z německého Steinfeldu. Klášter prošel mnohými stavebními úpravami od románského slohu až po baroko. Dnešní podoba je z doby opata Kašpara Questenberga, který se zasloužil o přenesení ostatků našeho zakladatele sv. Norberta z Magdeburku do Prahy na Strahov v roce 1627. Tím se strahovský klášter stal centrem premonstrátů a také poutním místem jak ke hrobu sv. Norberta, tak do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. V klášteře jsme měli možnost si 14. května 2005 prohlédnout strahovskou knihovnu – filosofický a teologický sál, galerii „Od gotiky k romantismu“. V basilice u hrobu sv. Norberta jsme měli mši sv. Prohlédli jsme si i strahovské zahrady se sochou Panny Marie z exilu. A po obědě jsme ještě navštívili katedrálu, Loretu, prošli jsme se Malou stranou a Petřínem jsme se vrátili ke klášteru na Strahově, kde jsme nastoupili do našeho autobusu a plní úžasných dojmů se vrátili domu. O tomto místě se můžete více dovědět na www.strahovskyklaster.cz, nebo www.milevskoklaster.cz . Viz také náše farní občasníky 200408,200409,200412 pod názvem „Z premonstrátského života“.   
OBRÁZKY

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu