Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety
   V neděli dne 1.6.1958 na svátek Nejsvětější Trojice se hajný Matúš Lašut při své pravidelné obchůzce v 9 hodin ráno zastavil nedaleko Turzovky na Živčákově hoře. Zde u chodníčku visel obraz Matky Ustavičné pomoci a tak se jako vždy na tomto místě pomodlil Otčenáš a Zdrávas Maria. Při vyslovení jména „Maria“ uviděl krátký záblesk a tak se podíval tím směrem. Ve vzdálenosti asi 12 m uviděl ve výšce 2 metrů nad zemí Pannu Marii. Byla vysoká asi 2 metry, oblečená do bílých dlouhých šatů, přepásaných modrou stuhou, s hlavy jí splýval dlouhý závoj. Ruce měla sepjaté a přes levou ruku jí visel růženec. Tvář měla oválnou, běloučkou, vypadala jako šestnáctiletá dívka. Celý její zjev působil majestátně a mocně. Stromy z toho místa zmizely a místo nich tam byl záhon květin.Květiny byly tak krásné, že něco podobného v životě neviděl. Celou dobu na něho nepromluvila ani slovo, přesto však, jak popisuje, přijal v obrazech její příkazy:
1. „Čiňte pokání, modlete se za kněze a řeholníky, modlete se růženec.“
2 . „Když se lidé nenapraví, přijdou strašné pohromy- jednotlivě i hromadně - a lidé budou hynout různými způsoby.“
3. „Jestliže se lidé nepolepší, zahynou.“

Pan Lašut o svých zjeveních mlčel. Panna Maria se mu ještě zjevila 7. a 21. června 1958, dále 7. a 21. července a naposledy 14. srpna 1958. Vždy v 9 hod. ráno. 7. září když přecházel přes tři kopce, pokaždé, když se zastavil, upadl do tranzu a začal hlasitě vzlykat. Pláč přivedl lidi, kteří se ho vyptávali, co se mu stalo. V bezvědomí vyprávěl o svých zjeveních. Když se probral o ničem nevěděl. Tak se jeho příhoda začala vyprávět po celém okolí. Pan Lašut měl za totality velké problémy s příslušníky VB. Dlouhou dobu strávil ve vazbě za pobuřování a šíření poplašných zpráv. Několikrát byl také ústavně léčen.
OBRÁZKY

 

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu