Adopce na dálku


staré ankety
 
Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Zhoř
Farní stránky jsou životaschopné díky společnosti

  AKTUÁLNÍ INFROMACE


Synoda - informační leták


  
  ROK 2022 VE FARNOSTI
3.4.2022 Velikonční jarmark
8.5.2022 Pouť ke cti sv. Floriána v Nadějově - mše svatá v 10:00
22.5.2022 Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého ve Stáji - mše svatá v 10:00
19.6.2022 Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá v 9:30
17.7.2022 Pouť ke cti sv. Markéty ve Zhoři - mše svatá v 8:30 a v 10:30
17.7.2022 Pouť ke cti sv. Markéty ve Zhoři - Te Deum a svátostné požehnání ve 14:00
4.9.2022 Biřmování v 10:00
25.9.2022 Pouť ke cti sv. Václava v Nadějově - mše svatá v 10:00
23.10.2022 Pouť ke cti sv. Vendelína v Arnolci - mše svatá v 10:00 (jak covid dovolí)
19.11.2022 Farní ples >>>plakát zde
čeká nás probíhá máme za sebou
Informace se budou průběžně doplňovat a aktualizovat. Změna vyhrazena.
Odkaz na podrobnou statistiku přístupů na web (od ledna 2011) naleznete zde

Noemi - stránky pro nezadané krestany :)

Jak pulsujeme


© 2020 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu