Adopce na dálku


staré ankety
  AKTUÁLNÍ INFROMACE
Poutní mše svaté v roce 2023 ZDE

Farní stránky jsou životaschopné díky společnosti

  
  ROK 2023 VE FARNOSTI
26.3.2023 Prodejní jarmark
7.5.2023 Pouť ke cti sv. Floriána v Nadějově - mše svatá v 10:00
14.5.2023 První svaté příjámání
21.5.2023 Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého ve Stáji - mše svatá v 10:00
11.6.2023 Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá v 9:30
16.7.2023 Pouť ke cti sv. Markéty ve Zhoři - mše svatá v 8:30 a v 10:30
16.7.2023 Pouť ke cti sv. Markéty ve Zhoři - Te Deum a svátostné požehnání ve 14:00
24.9.2023 Pouť ke cti sv. Václava v Nadějově - mše svatá v 10:00
22.10.2023 Pouť ke cti sv. Vendelína v Arnolci - mše svatá v 10:00 (jak covid dovolí)
18.11.2023 Farní ples >>>plakát zde
čeká nás probíhá máme za sebou
Informace se budou průběžně doplňovat a aktualizovat. Změna vyhrazena.
Odkaz na podrobnou statistiku přístupů na web (od ledna 2011) naleznete zde

Noemi - stránky pro nezadané krestany :)

Jak pulsujeme


© 2020 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu